logo__up_web

ALTA NGHIÊN CỨU, ĐẦU TƯ, HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH VÀ SẢN PHẨM MỚI

ba_lai_thi_hong_diep_pho_chu_tich_hdqt__trinh_bay_bao_cao_hdqt_nam_2023

Bà Lại Thị Hồng Điệp (Phó Chủ tịch HĐQT) – trình bày báo cáo HĐQT năm 2023

Ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA Group – mã chứng khoán ALT) đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp kinh doanh phát triển cho công ty, kế hoạch chi trả cổ tức, bổ sung vốn công ty con, thêm chức năng hoạt động và một số những tờ trình khác.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều Hành (BĐH) ALTA đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, báo cáo và đánh giá của Ban Giám Đốc Điều Hành, đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty, các định hướng phát triển năm 2024 và các giải pháp thích hợp cho từng bộ ngành.

Kết thúc năm 2023, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, những sự bất ổn về mặt chính trị, kinh tế, tình hình lạm phát vẫn đang ở mức cao, các hoạt động xuất – nhập khẩu còn bị ảnh hưởng. Nhưng song song với đó, nền kinh tế của Việt Nam cũng đạt được nhiều thành quả tích cực, đáng ghi nhận và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Trong tình hình chung này, năm 2023 vừa qua công ty ALTA đã nổ lực để đạt được mục tiêu kế hoạch do Đại Hội Cổ Đông đề ra, giữ ổn định về mọi mặt sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động của những năm sắp tới.

hanh_vien_chu_toa_dam_len_ban_lam_viec.

 Thành viên Chủ Tọa Đàm lên bàn làm việc.

Đầu tiên, theo đánh giá của HĐQT về BĐH, đã có những chuyển biến thiết thực để ổn định và phát triển các ngành hoạt động theo nhiều hướng mới. BĐH đã xây dựng các phương án sản xuất hợp lý để vừa giữ vững thị trường, khách hàng, vừa tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng năng xuất chiếm lĩnh thị trường và khách hàng mới.

HĐQT đánh giá, nhận xét và ghi nhận kết quả của quá trình ổn định sản xuất và tăng trưởng doanh thu, cũng như việc nắm bắt tình hình và xu hướng tiêu dùng, cũng như những yêu cầu mới về bảo vệ môi trường. BĐH đã nhanh chóng phát triển lĩnh vực R&D để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hóa và phát triển Doanh nghiệp XANH.

ong_nguyen_van_danh_truong_ban_kiem_soat__bao_cao_tham_dinh_ket_qua_tai_chinh_nam_2023

 Ông Nguyễn Văn Danh (Trưởng ban Kiểm soát) – Báo cáo thẩm định kết quả tài chính năm 2023

 

Trong năm 2023, ALTA cũng cho ra mắt những sản phẩm mới phục vụ cho ngành sản xuất nhựa và truyền thông. Trong ngành sản xuất nhựa, với sự nâng cấp và chế tạo máy mới hoàn toàn sử dụng hệ thống vi sai, điều chỉnh dễ dàng và công nghệ inviter tiết kiệm điện lên tới 15%. Chế tạo máy in 4 màu với năng xuất tăng hơn 30%, và mặt hàng mới là túi phân hủy sinh học, sự kết hợp hữu cơ và vô cơ.

Với ngành truyền thông, ALTA muốn tập trung và nghiên cứu để phát triễn kinh doanh các sản phẩm phần mềm theo yêu cầu đặt hàng. Sản xuất các Robot theo yêu cầu quảng bá của các nhãn hàng, đồng thời xây dựng Dự án Trạm Tái Sinh với xu hướng 3R (Reduce, Reuse, Recycle) nhằm đóng góp giải pháp bảo vệ môi trường tới toàn cầu.

 

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám Đốc Điều Hành (BGĐĐH) báo cáo và đánh giá như sau: Là công ty đa ngành, năm 2023 ALTA có điều kiện để tập trung phát triển mạnh các ngành nghề phù hợp tình hình, ổn định tài chánh, tích lũy cho các dự án đón chờ xu thế mới. Công ty ALTA tiếp tục duy trì và đảm bảo thương hiệu XANH với các hoạt động vừa ổn định sản xuất kinh doanh vừa sản xuất và phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới.

Về tình hình tài chính của công ty khá bình ổn và lành mạnh, với doanh thu thuần năm 2023 đạt 116,14 %, lợi nhuận sau thuế giảm 25,58%, EPS đạt 1.224 đồng giảm 25,58% so với năm ngoái. Doanh thu của ngành nhựa tăng hơn 20%, trong khi ngành sản xuất khăn giấy và ngành thương mại duy trì doanh thu ổn định. Ngành truyền thông, giải trí và các dịch vụ khác tăng trưởng, nhưng do sự cạnh tranh, lợi nhuận chưa đạt cao.

 quang_canh_bao_cao_ket_qua_hoat_dong_san_xuat_nam_2023.

 Quang cảnh Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2023.


Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp, phân tích môi trường kinh doanh để nhận diện điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội và thách thức của công ty. Dựa trên những căn cứ này, công ty sẽ đề ra định hướng kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cho cổ đông và người lao động. Đồng thời, công ty sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình phát triển của thị trường.

Với chiến lược kinh doanh năm 2024, ALTA luôn đặt hết nỗ lực trong việc đầu tư, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới trong ngành nhựa và công nghệ thông tin. Chú trọng, tăng cường đầu tư tài sản và các trang thiết bị hữu dụng phục vụ cho việc sản xuất, đồng thời cũng triển khai quảng bá thương hiệu với nhiều hình thức khác nhau. Xây dựng mối quan hệ win-win với khách hàng truyền thống đồng thời nổ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

 

Đối với ngành công nghệ thông tin, sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án và các sản phẩm R&D trên website và các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube,.. Tiếp tục đẩy mạnh các sự kiện, diễn đàn công nghệ trong và ngoài nước, đến các phân khúc khách hàng tiềm năng. Năng suất xây dựng thương hiệu Alta Media tiến vào top 10 Việt Nam trong việc tư vấn giải pháp và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và dịch vụ công.

Ngành sản xuất nhựa sẽ đặt chỉ tiêu tăng sản lượng năm từ 18% đến 20% so với năm trước, phát triển thêm các mặt hàng truyền thống như túi rác, túi cuộn và khăn trải bàn. Đưa mặt hàng mới là bao bì nhựa phân hủy sinh học đến tận tay người tiêu dùng. Hoàn thiện dự án Trạm Tái Sinh nhằm đóng góp giải pháp hữu ích bảo vệ môi trường. Với các sản phẩm mới mà ALTA đã và đang nghiên cứu thực hiện, hứa hẹn sẽ mang lại thành công rực rỡ cho công ty nói chung cũng như tình hình phát triển thị trường nói chung.

 dai_hoi_dien_ra_thanh_cong_tot_dep.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận 100% từ các cổ đông, sự nhất quyết hoàn toàn các báo cáo của HĐQT, BGĐĐH, Ban Kiểm Soát và thông qua Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

 

 

 

logo__up_web
Doanh nhân Cộng đồng: Kết nối Đồng hành cùng doanh nhân Việt Nam.