logo__up_web

Yên Bái công bố chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2021

Năm 2021 chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 57,3%, ở mức "khá hạnh phúc” (tăng 4% so với năm 2020); trong đó, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 42,87%, tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 34,03%, tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình đạt 45,5%; phấn đấu năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng trên 3% so với năm 2021.

Trung tâm tỉnh Yên Bái
Trung tâm tỉnh Yên Bái. (Ảnh: T.L)

Tỉnh Yên Bái triển khai hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tập trung vào các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân; phát động phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Gia đình hạnh phúc", “Khu dân cư hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”, “Xã, phường, thị trấn hạnh phúc”, “Huyện, thị xã, thành phố hạnh phúc” hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh hạnh phúc”; phấn đấu năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng trên 3% so với năm 2021 (Chỉ tiêu số 16 trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022: Chỉ số hạnh phúc 60,3%).

Yên Bái đánh giá Chỉ số hạnh phúc của người dân trên 3 tiêu chí chính: sự hài lòng về cuộc sống (bao gồm sự hài lòng về điều kiện kinh tế - vật chất; về mối quan hệ với gia đình và xã hội; về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội; sự hài lòng về hoạt động của các cơ quan công quyền); đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh (bao gồm ở 3 mức: 65 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi) và sự hài lòng về môi trường sống (bao gồm: sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã; việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải; việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh).

Để việc đánh giá mức độ hạnh phúc được cụ thể và chuẩn xác hơn, tỉnh đã chia thành các mức độ hạnh phúc khác nhau như: Khá hạnh phúc gồm 2 mức: mức 1 (từ 50 - 60%); mức 2 (từ 61 - 70%). Hạnh phúc gồm 3 mức: mức 1 (từ 71 - 80%); mức 2 (từ 81 - 90%); mức 3 (từ 91 - 100%), còn dưới 50% xếp vào mức độ chưa hạnh phúc. 

Chỉ số hạnh phúc được tính bằng công thức: (Tỷ lệ hài lòng về cuộc sống x Tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình) : Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống.

Năm 2021 chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 57,3%, ở mức "khá hạnh phúc” (tăng 4% so với năm 2020); trong đó, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 42,87%,  tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 34,03%, tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình đạt 45,5%.

Phúc Điền - Doanhnghiephoinhap.vn

 

 

logo__up_web
Doanh nhân Cộng đồng: Kết nối Đồng hành cùng doanh nhân Việt Nam.