logo__up_web

Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 26/04/2024, tại Gem Center, Công ty cổ phần Phân Bón Bình Điền tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

1000057358

Năm 2023, tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn như xung đột Nga - Ukraine, Trung Quốc mở cửa thị trường. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm phân bón kém chất lượng,hàng nhái,hàng giả vẫn xuất hiện tràn lan chưa được xử lý nghiêm tiếp tục làm rối loạn thị trường phân bón.

1000057359

Bên cạnh đó cũng có một số thuận lợi như : Giá cả một số loại nông sản như : Lúa, Cà Phê, Tiêu, Sầu riêng ở mức cao, sản lượng xuất khẩu làm tăng nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân. Thương hiệu và uy tín của " Phân bón Đầu Trâu" tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng

Sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp,các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết thống nhất,phấn đấu vượt qua khó khăn đã góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

Hoạt động kinh doanh của của công ty đã nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước.

Nghiên cứu, ban hành và thực thi các chính sách kinh doanh mới phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó tiếp tục thưc hiện các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu phát triển thị trường mới ở nước ngoài đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2024 mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa Công ty với đại lý bạn hàng và bà con nông dân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 gồm các chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu hợp nhất : 7137,1 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 210 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ : 160 tỷ đồng

Dự kiến mức chia cổ tức/ vốn điều lệ không thấp hơn 15%

1000057361Lê Minh

 

 

logo__up_web
Doanh nhân Cộng đồng: Kết nối Đồng hành cùng doanh nhân Việt Nam.